Energetyka jest działem nauki zajmującym się przetwarzaniem dwóch głównych dostępnych form energii, energii elektrycznej i cieplnej do postaci łatwo wykorzystywanej przez przemysł. Sam przemysł energetyczny składa się z dwóch części: elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni oraz energetycznych sieci przesyłowych, w części której skład wchodzi system urządzeń umożliwiający przesył energii do odbiorcy. Energetyka jest obecnie jedną z